hits

Kjære Dagrun og alle sammen: Det er ikke pinligDet er to saker som engasjerer meg spesielt mye i forbindelse med denne dagen. To vidt forskjellige saker, som er viktige for meg som menneske, og som kvinne.

Den ene saken er rettighetene til og beskyttelsen av syriske kvinner og barn på flukt, og den andre handler om lovforslaget om reservasjonsmulighet for fastleger. 

For det er nemlig slik, kjære Dagrun Eriksen, at det går an å være engasjert i både det ene og det andre av helt andre grunner enn egoisme. En dypt tragisk og alvorlig krise trenger ikke nødvendigvis å nulle ut samtlige andre andre saker, bare fordi at visse mennesker mener de ikke er verdt å kjempe for

Det går an å være vaktbikkje i eget land, og si sin mening når kvinners rettigheter blir brukt som forhandlingsmiddel på bakrommet i et politisk maktspill, og samtidig huske på våre søstre på andre siden av verden. 

Akkurat nå er to millioner mennesker på flukt fra sitt hjemland, Syria. En stor del av disse er kvinner og barn, og de trenger beskyttelse. Amnesty rapporterer at kvinner, både voksne og barn, blir utsatt for grove vold, trakkasering og voldtekt. Sikkerheten i flyktningleirene er ikke på langt nær hva den burde være. Kriminelle opererer ustraffet i disse leirene. Jenter ned i fjortenårsalderen forteller om overgrepene de har blitt utsatt for, og kvinner tør ikke å bevege seg utenfor teltene sine etter solnedgang. 

Mannen min og jeg har en nær relasjon til Syria, så det er  naturlig at dette stikker dypt hos meg. Vi har venner og bekjente fra dette landet. Venner som har flyktet, venner som har bodd hos oss når det ikke var trygt å bo hjemme, venner som har begynt et nytt liv i andre land og tatt farvel med sine foreldre, venner som har mistet familiemedlemmer, og venner som fortsatt befinner seg midt i de mest krigsherjede byene.

Men hva kan vi gjøre for kvinnene som er midt oppe i et mareritt av en hverdag som vi ikke kan forestille oss? Vi kan godt gå bak den parolen også og markere at vi bryr oss, men hva mer?

Her er noen forslag til hva vi kan gjøre for å være med i kampen mot vold og overgrep på syriske kvinner:

  • Skriv under på Amnesty sin kampanje for kvinner på flukt og krev at sikkerheten økes i leirene.
  • Støtt eller starte din egen innsamling på nett via Redd Barna
  • Støtt eller starte din egen innsamling på nett via Røde Kors
  • Lag din egen ikke-digitale innsamling ved å be venner donere penger for saken i stedet for å gi deg enda et skjerf eller nye øredobber til bursdagen din. Du kan så donere pengene til den organisasjonen du velger. 

Kvinnedagen har lenge vært en dag som markeres for å rette fokus på kvinners rettigheter. For deg kan det handle om det å støtte skolegang for unge kvinner i Sør-Afrika, kjempe mot seksualisert vold i flyktningleirer, markere din motstand mot at kvinners rettigheter brukes som skillemynt i et politisk maktspill, eller det å kreve merking av retusjerte bilder. Uansett hva som er viktig for hver enkelt, så bør det være rom for alle. Det må være lov for alle som vil å heve sin røst om det som er viktig for akkurat dem. 

Dette synes jeg du glemmer litt, Dagrun Eriksen, når du beskriver engasjementet for parolen «Nei til reservasjonsrett» som «navlebeskuende» og «pinlig». Du er tross alt en politiker i et demokrati, som bygger blant annet på det at alle har en rett til å bli hørt. Stopp meg hvis jeg tar feil her, men var det ikke slik at Krf brukte nettopp dette argumentet for å forsvare sin kamp for legers samvittighetsfrihet? Var det ikke slik at dere mener at de (få) legene som ønsker å reservere seg, har rett til å bli hørt og respektert, uansett om de er en liten gruppe, og til tross for at mange der ute mener det er egoistisk av en lege å sette sine behov foran pasientens rettigheter? For ikke å snakke om egoismen i det å forhandle om abortloven på bakrommet i den hensikt å sikre sine maktposisjoner og allianser i storpolitikken. 

Jeg mener det er lite profesjonelt å  bagatellisere kampsaker man ikke er enig i på en såpass nedsettende måte. Jeg respekterer dine meninger Dagrun, men jeg tror mange kan være enige i at vi forventer mer av deg når du uttaler deg som fungerende partileder.

Jeg håper du får en fin 8.mars, selv om du beklageligvis ikke har tenkt å delta i toget.

Nå stikker jeg for å markere min støtte for to vidt forskjellige kvinnesaker, som betyr veldig mye for meg. Du kan kalle meg egoist. Jeg kaller meg en kvinne som forstår at det går an å kjempe på flere fronter enn bare én, og jeg synes slett ikke det er noe pinlig.


Er det flere som skal markere kvinnedagen? Sees vi i Kr.sand? 

Hva er de viktigste sakene for deg på kvinnedagen i år? 

Legg gjerne igjen tips til hvordan man kan hjelpe syriske kvinner i kommentarfeltet!

10 kommentarer

Hei.

Jeg synes det er helt greit å ha paroler med nei til reservasjonsrett. Det jeg derimot synes er merkelig med denne saken er hvor inderlig ut av proposjon den er dratt. Det er mye medias feil. Videre synes jeg det helt siden starten har vært en sammenblanding av to saker. For rett til reservasjonsmulighet er ikke en kamp mot abortloven. Det foreligger i dag ikke noe forslag om å fjerne abortloven. Kvinners rett til abort og kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ikke truet ved en reservasjonsmulighet. Men debatten blir et sammensurium der retten til selvbestemt abort hele tiden dras frem som hovedsak. Det er der jeg sliter. Og jeg tror at mange kvinner, menn og lokalpolitikere i dette land sliter med å skille disse to sakene. Det er plutselig satt likhetstegn mellom ja til reservasjonsmulighet og nei til selvbestemt abort. Og skylda for dette ligger hovedsaklig hos media som først og fremst har latt dette synet skinne gjennom. Jeg synes i liket med Eriksen at det er litt trist at masser av kvinner i dag går i tog for å kjempe for en sak som allerede er vunnet og ikke truet på noe vis.

Vi er inne på mye av det samme på våre blogger i dag! Det går an å ha to, tre, femten tanker i hodet på samme gang. Vi er ikke likestilte i Norge, og selv om global likestilling også er viktig, er det ikke dermed sagt at kvinnekamp lokalt blir mindre viktig av den grunn alene. Her har vi febersyk gutt i heimen, men jeg markerer med et eget innlegg. Kvinnedagen er fortsatt så viktig, så nødvendig. Hurra for at en stor blogger som deg skriver om dette og viser engasjement! :)

Takk for et godt blogginnlegg! Du setter ord på mye av det jeg tenkte da jeg leste om Dagrun Eriksen sine uttalelser i VG tidligere i dag.

Jeg blir like provosert av Erna Solberg sin uttalelse som jeg nettopp så TV 2 nyhetene. Solberg snakker om voldtektstall, vold mot barn og kvinner, tvangsekteskap og manglende utdanning for kvinner ellers i verden. Hun spør hvorfor det ikke er dette som står i fokus på kvinnedagen. Men der er ikke den norske stat som voldtar, utøver vold mot kvinner og barn osv... Det er totalt unødvendig å innføre reservasjonsretten for allmennleger. Det er svært enkelt å gjøre noe med dette. Det vil si ikke innføre reservasjonsretten. Dessverre er det ikke like enkelt å gjøre noe med voldtektstall, vold mot kvinner og barn osv.. Selv om det er svært viktig og trenger fokus. Som du skriver, det ene utelukker ikke det andre.

Takk for eit utruleg bra innlegg! Eg skjønar verkeleg ikkje korleis Dagrun Eriksen kunne ytra dette, og synst faktisk DET er det pinlege..

Takk også for gode tips til korleis ein kan hjelpa! Ein kan også bli fadder gjennom UNICEF her https://www.unicef.no/kampanje/bli-fadder-syria-vinter?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED

Jeg fikk ikke gått i tog, for det er det ikke her hos oss. Men for meg var kampsaken Nei til reservasjonsrett og stopp vold mot kvinner og barn :)

Livet i Casa Didriksen:
Det jeg først og fremst sier nei til når jeg sier nei til reservasjonsretten, er den måten denne saken har blitt brukt i regjeringsforhandlingene. Det gjør meg inderlig skuffet over Krf, og enda mer skuffet over Høyre (som klart og tydelig sa at de ikke var for noen reservasjonsrett/mulighet) like før valget.
De som har fulgt med på Krf sitt partiprogram i de siste 20 årene, vet at de ved hver stortingsperiode legger frem forslag om å innskrenke abort loven i mye mer alvorlig grad enn hva reservasjonsmuligheten evt vil gjøre.

Eksempler påKrf sine forslag om dette er:

-erstatte dagens lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv.
-opprettholde reservasjonsretten for helsepersonell ved abortinngrep og reservasjonsmuligheten ved henvisning til abort og ***utskriving av prevensjonsmidler som har som hovedhensikt å virke etter befruktning.***

Krf har altså konkrete ønsker om å reformere og innskrenke hele abortloven, tilgangen på leger som gir prevensjon og henvisning til assistert befruktning, og rett og slett "erstatte dagens lov".

Derfor har mange av mine venner og bekjente vært så oppjaget. Ikke fordi at de tror reservasjonsmuligheten i seg selv er verdens undergang, eller at den i og for seg ødelegger abortloven slik den er i dag, MEN, vi synes det er urovekkende at Høyre viker for reservasjon, som de var helt klart imot, og vi er bekymret for at Krf skal få innført enda flere av de punktene i programmet sitt som uten tvil vil innsnevre norske kvinners rett til selvbestemt abort. Det er derfor jeg ikke bare tier stille om reservasjonsmuligheten, selv om den ikke er det verste de kunne ha foreslått. Jeg vil si klart og tydelig ifra om at jeg ikke vil ha noen gradvis utvisking av den loven vi har i dag.

Det som er litt kjipt, er at Krf har også noen fantastisk gode punkter på samme liste, som heter "Retten til liv", men disse var visst ikke viktige nok til å presse igjennom i regjeringsforhandlingene. Det var først og fremst legene som har en arbeidsbeskrivelse de er pliktet til å følge, som skulle tas hensyn til. Hvis Krf mener at fosteret er den svakeste part, hvorfor satset de ikke på andre og mye mer forebyggende tiltak?

Jeg sier ikke at diskusjonen om reservasjonsmulighet ikke er en diskusjon vi burde ha, men hvorfor ikke Krf kjørte hardere på noen langt viktigere og mer forebyggende tiltak, det begriper jeg ikke. Jeg synes det var et grovt feilsteg, og det virker som de tok reservasjon fordi at det sannsynligvis vil kreve mindre midler enn noen av de andre, flotte tiltakene de mener at de vil jobbe for. Eksempler på forslag jeg LIKER i Krf sitt program er:

-øke kvaliteten i seksualundervisningen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser.
-at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 24 år, og at helsesøstres og jordmødres rett til å skrive ut resepter forlenges tilsvarende.
-at utdeling av prevensjon til ungdom under seksuell lavalder bør skje i samråd med foreldre/foresatte.
-at informasjon om prevensjon og alternativer til abort må gjøres tilgjengelig for minoritetskvinner.

Hadde de bare kjempet en av disse igjennom i regjeringsforhandlingene, så hadde jeg jublet!

EventyrElin:
Ja jeg ble ganske skuffet over at en såpass profilert politiker kunne nedsnakke sine egne landskvinner på den måten. Pardon me, men hva vet vel Dagrun om hver enkelt kvinnes forståelse av denne saken, eller motivasjonen deres for å gå i tog? Hvilke prinsipper som står på spill i reservasjonssaken, har folk vidt forskjellige meninger om. Men det trenger ikke å bety at alle andre enn dem som er for reservasjonsmulighet har "misforstått" eller er "egoister".

Trist når en politiker synker så lavt, mener jeg. Hun kunne fått sin mening frem på en mye bedre måte, uten å være nedlatende.

Fru Jacobsen (@frujacobsenno):
Viktige saker, begge to!

Så flott inlegg Jona.

Vi gikk i toget, den lille, min mamma, min mann og jeg. Og så etterpå spiste vi jentene middag sammen med min bestemor.

Mye av rettigheter i Norge er vunnet, og vi har det godt, men det er flere å kjempe for. Derfor blir en slik en prinsippsak som reservasjonsretten viktig å si nei til Noen kvinner før oss har gått den lange veien for at vi skal kunne jobbe, få godt betalt, og bestemme over vår egen kropp. Vi må ikke gå tilbake på dette nå, i 2014.

Men jeg er så inderlig enig med deg om kampsaken mot vold mot syriske kvinner og barn. Det ble holdt en nydelig appel fra Amensty om akkurat dette i Trondheim. Hjertet mitt blør litegrann hver gang jeg tenker på Syria. Og det gjør jeg ofte.

Skriv en ny kommentar

@mammalivet på instagram
Bloggist.no - Toppliste for bloggere Bloggist.no - Toppliste for bloggere