hits

Skal vi likesågodt drite i pappaperm?Regjeringen ønsker å åpne for at mor og far kan overdra sine permisjonskvoter til hverandre. Dette mener Kristin Skogen Lund i NHO at vil føre til at fedre slutter å ta pappaperm. Og da kan vi i følge henne likesågodt droppe fedrekvoten. Det blir ikke noe vits lenger.

Det nye lovforslaget: løsere rammer

Grunnen til at Regjeringen har åpnet for at mor og far kan overdra kvotene sine til hverandre, er at i enkelte situasjoner er kvotene en stor ulempe for familien. For eksempel hvis barnet forsatt ammes når det er fars tur å ta permisjon, og mors jobb ikke er forenelig med ammefri. Det finnes også situasjoner hvor mor ikke kan være hjemme i «sine uker», og da skal far i følge det nye lovforslaget, få lov til å overta hennes uker. Fin løsning med større valgfrihet? Vel, det synes ikke NHO.
NHO: pappamermen må bort

Dette lovforslaget synes Lund (NHO) er grunn nok til å kutte ut hele pappakvoten. Skal vi først begynne å  åpne for at fedre gir sin kvote til mor, kan vi i følge henne forvente at så og si ingen fedre vil være hjemme med barnet sitt lenger.

Vi har helhjertet støttet ordningen med fedrekvote. Når den ikke lenger vil virke etter hensikten, mener vi det er bedre for likestillingen å gå tilbake til permisjonstiden slik den var - ett år med 80 prosent lønn. -Kristin Skogen Lund

 

Danske pappaer tar ut mindre permisjon

Lund viser til tall fra Danmark, hvor «uttaket forsvant over natten» da pappakvoten ble fjernet, og mener derfor at vi egentlig bare kan glemme pappaperm om vi skal åpne for at mor kan overta fars uker hvis det trengs.

Vel, vi kan jo se litt på de tallene da: I fjor tok danske menn i gjennomsnitt ut 36 dager pappapermisjon, en nedgang fra 38 året før. (Tall fra 2013) Er dette familiepolitikk eller en dytt bak for å få kvinner ut i jobb tidligere?

La det ikke være noen tvil: NHO er en sterk tilhenger den norske foreldrepermisjonsordningen med en lang fedrekvote -Kristin Skogen Lund


NHO mener de vil kutte fedrekvoten «i likestillingens navn». For hvis fars uker i enkelte tilfeller kan overføres til mor, er det på tide å tenke nytt.

Jeg må si at jeg ikke er imponert over resonnementet til NHO. Jeg ser på meg selv som en feminist som brenner for likestilling, altså like muligheter for begge kjønn. Jeg ser gjerne at kvinner får mulighet for å komme tidligere ut i arbeidslivet, dersom de ønsker det. Men NHO's argumenter blir i mine øyne, lite likestillingsvennlige. Og på ingen måte barnevennlige. Det å fjerne fedrekvoten fordi den ikke lenger er like rigid, blir å fjerne valgmuligheter. Ikke god likestiling etter min mening.Skal vi gå for NHOs forslag, kommer barnet til å være 9-10 måneder når den lønnede permisjonen er over. Dette vil da gjelde alle barn, og da blir det enten ulønnet permisjon derretter, eller barnehage for alle barn før de blir 1 år.

Jeg mener at vi må spørre oss hva som er viktigst her:

A: Det at kvinner kommer tilbake i jobb 2-3 måneder tidligere enn de gjør pr. i dag.

B: Det at foreldre skal få velge å bli hjemme i lønnet permisjon lenger enn 9 mnd med barnet sitt, hvis de ønsker det

C: At norske fedre skal ta seg tid til å være hjemme med barna.Det at fedrekvoten pr. i dag faller bort hvis den ikke blir brukt, ser vi jo at fungerer som et ekstra påskudd for fedre, slik at de tar ut permisjon. Dette ser vi at gjør en stor forskjell på Island, hvor fedre har høyest kvote, og tar ut mest permisjon av fedre i Norden. 

Er likestilling kort permisjon eller mer fedrekvote?

Det et nye lovforslaget til Regjeringen kan i teorien føre til at flere pappaer tar ut mindre permisjon. Hvis NHO er så "for" at fedre skal være hjemme med barna som de hevder, burde de vel strengt tatt kjempet mot det nye regjeringsforslaget, i stedet for å foreslå at vi kutter hele fedrekvoten, eller hur?

Jeg vet ikke om vi bør holde en streng fedrekvote eller åpne for at mor tar fars uker og omvendt. Det kommer jo an på hva vi anser som viktigst.
Men hvis vi vil at folket skal få velge, så må de også få lov til å velge, mener jeg.


Hva mener du om Regjeringens nye lovforslag om overdragelse av kvotene til mor og far?

Har NHO rett i at pappapermen vil dø ut hvis det nye forslaget blir vedtatt?

Bør vi ha faste kvoter som faller bort om ikke far tar ut sine uker? 


10 kommentarer

God morgenskjønne, spreke, sportye du! Er innom for å ønske deg en god onsdag, og håper du har hatt en fantastisk uke så langt :-) Å lese bloggen din er høydepunktet på dagen, derfor er det alltid moro når det er et nytt innlegg så tidelig om morgenen :-)

Stooor klem fra fast leser - vektlofterjenta.com ❤

Jeg vet hvertfall at jeg er veldig glad for at jenta mi får 14 uker sammen med pappaen sin, hele dagen, alene uten mamma! Det tror jeg vi kan ha godt av alle tre, hun blir enda bedre kjent med pappaen sin, han blir trygg på at han faktisk kan fikse alt og jeg skjønner at pappa kan fikse alt han og. Og komme tilbake til jobb mens jeg vet at hun er trygg og fornøyd hos pappa, så kan vi ta barnehageskrekken når jeg har kommet godt i gang på jobb igjen.

Og tips til kommentatorer som leter etter lesere, du blir lett avslørt når du ønsker noen god onsdag på en mandag :P

Kristine:
Ja jeg har selv satt stor pris på når far har vært hjemme. Her hadde far mesteparten av permisjonen med første barnet, og det funket for oss.
Jeg blir veldig overrasket og forvirret når NHO nå mener fedrekvoten bør droppes siden Regjeringen åpner for at man overtar hverandres kvoter.
De har jo vært så "for" fedrekvote. Hvorfor kjemper de ikke imot forslaget til regjeringen, og maser om mer fedrekvote i stedet for å si at vi bør droppe den, tenker jeg...

Og ja, ang. kommentaren som ønsker god onsdag med link over her: ikke så overbevisende :P

Jeg er veldig for at hver enkelt familie skal få fordele foreldre permisjonen slik de føler er riktig seg i mellom.

For var pappaperm en umilighet da mannen driver eget firma sammen med min far. Det er kun de to i et litt, men travelt firma. De har noen få stille perioder og da hjelper han mase til! :) men de travle perioden er det mye jobb og det må også til for å etablere firma og vi skal ha noe og leve av. Nav nektet meg med første mann og oveta min manns kvote da de mente han kunne ta ut gradet.. Da er vi jo like langt for da måtte sønnen vår starte i barnehage 8 månder gammle.. Helt uaktuelt! Så ble ulønnet permisjon, mens min mann tok ut permisjon de dagene han likvell skulle tilbringe med sin sønn. Til knynningen mellom de to er kjempe god! Pappa perm eller ikke! Han har jo hjemme kontor trenger ikke staten til å fortelle oss at han skal tilbringe tid med sin sønn!

Frihet til å velge selv sier nå jeg!!

Denne gangen er situasjoen anderledes da jeg er blitt ufør og ikke avhengi av permisjon. Men for andre i lignene situasjoner om det gjelder mamman eller pappan synes jeg de skal få velge selv.

Tina:
Ja jeg synes at hvis staten nå går inn for valgfrihet, så bør vi la folk velge. Ble veldig paff da jeg leste at NHO nå mener at pappakvoten er unødvendig hvis folk har lov til å overta hverandres kvoter i enkelte tilfeller.

Men det blir vel riktig som NHO sier - det er jo ikke vits med fedrekvote hvis man skal kunne overta hverandres kvoter - forskjellen er jo null! Fedre kan fortsatt ta ut akkurat så mye permisjon de vil selv om de ikke har en "kvote" (som i realiteten ikke er en kvote, siden mor kan overta den) i utgangspunktet. Man trenger med andre ord ikke mødrekvote heller.. Kun foreldrepermisjon - fordel som du vil (med unntak av de 6 første ukene til mor, kanskje).

..det er jo det poenget de prøver å få frem. Da skjønner folk hva forslaget fra Regjeringen betyr i praksis.

Kristina:

Forskjellen vel er den at om pappakvoten fjernes helt, slik NHO foreslår, vil permisjonen forkortes med de ti ukene.
Barnet får dermed mindre tid hjemme med mor/far.
Om Regjeringens forslag blir vedtatt, kan mor overta fars uker om han ikke kan være hjemme, slik at permisjonen ikke blir forkortet med ti uker.

Eller er jeg helt på bærtur nå? Åpen for innspill altså... :) ikke alltid like lett å forstå seg på hva politikerne vil med alle disse forslagene, og hva de evt vil bety om de blir vedtatt.

Ja, det er sant, ingen fedrkvote og at den totale tiden skal kuttes med 7 uker..! Det er jeg enig i at er en vesentlig forskjell. Og det er i hvert fall insane!

Jeg syns foreldre skal få velge selv og jeg er veldig i mot å ta bort fedrekvoten!

Skriv en ny kommentar

@mammalivet på instagram
Bloggist.no - Toppliste for bloggere Bloggist.no - Toppliste for bloggere